09124159855 - 09124160041 -09122655523

روشهای ذوب کردن عسل طبیعی شکرک زده

 

1-برای مایع نمودن عسلی که مفدار کمی شکرک زده است می توان از آب داغاستفاده کرد. برای این کار ظرف عسل را در آبی که حرارت آن 65 الی 70 درجه سانتیگراد است قرار می دهند تا عسل شکرک زده به تدریج ذوب شود و پس از اینکه قسمت اعظمحجم عسل ذوب شد باید آن را از داخل ظرف آب خارج کرده بقیه عسل با حرارت باقی ماندهخواهد شد .


 2- برای ذوب کردن عسل در مقیاس تجارتی که اغلب در ظروفبزرگ می باشد با استفاده از جریان هوای گرم دمای اتاق ذوب عسل را به 70 – 60 درجهسانتی گراد می رسانند سپس ظرفهای عسل را روی سکوهای شیبدار می خوابانند تا عسل بهتدریج ذوب شده و از ظرف خارج شود . عسل خارج شده را در داخل ظرف دو جداره ریخته وبا حرارت دادن مجدد و پاستوریزه نمودن آن بسته بندی می نمایند .

 
3- عسل شان نیز شکرک می زند با وجود اینکه در این حالت نیز عسل سالم است ولی خریداراناز خرید آن امتناع دارند عسل شان شکرک زده را می توان ذوب کرد و پس از جدا کردن مومآن را به صورت مایع به فروش رسانید . در صورتی که اتاقهای گرم با دمای قابل کنترلدر دسترس باشند عسل شان شکرک زده را می توان به مایع تبدیل نمود . اگر عسلشان را با استفاده از جریان هوای گرم تا 63 درجه سانتی گراد گرم کنند بلورهای قندعسل به مایع تبدیل می شود ، بدون آنکه موم آن ذوب گردد . با وجود این نظر به اینکهدرجه حرارت نزدیک به نقطه ذوب موم است حرارت زیادتر از آن باعث ذوب کردن موم می گردد

 

ارسال نظر

تماس با ما

کارخانه : آذربایجان غربی- تکاب
دفترمرکزی: تهران , اشرفی اصفهانی , خیابان اسکندر زاده , پلاک 1 , واحد 4
نمایندگی تهران: اشرفی اصفهانی , بین اباذر و مهران , پلاک 71 , واحد 3 , دنیای شیرین

09122655523 - 09124159855 - 09124160041

sales@Uniballfood.com

ماموریت

  ما براین باوریم که فراهم نمودن محصولات و خدمات بدون در نظر گرفتن کیفیت کافی نیست و این اطمینان خاطر را ایجاد کنیم که به هیچ وجه کیفیت فدای کمیت نخواهد شد. ما با یونی بال کیفیت وسلامت را به مشتریان عزیز جامعه مان هدیه می کنیم.

چشم انداز

احراز جایگاه برترین کیفیت محصول وکسب سهم عمده بازاردر حوزه مواد غذایی و تثبیت برند از اهداف آتی یونی بال  است .

 

درباره ما

 کارخانه عسل یونی بال در شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی واقع شده است که به جرات می توان گفت با کیفیت ترین وممتاز ترین عسل حال حاضر ایران را تولید می کند 
این کارخانه با مدیریت آقای عارضی تحصیلکرده وباسابقه بیش از 30سال زنبورداری وبا داشتن 5000هزار کندوی عسل اداره می شود که از لحاظ علمی و تعهد اخلاقی زبانزد منطقه می باشند.
تولید عسل این کارخانه با تمام مجوزهای بهداشتی وبا سرپرستی مسئول فنی تحت نظارت مستقیم اداره نظارت وبهداشت استان ومنطقه می باشد که کوچک ترین مسائل بهداشتی وایمنی مورد کنترل وبررسی است.

 

Top of Page